БИОГРАФИЈА

Архитекта Илија Арнаутовић рођен је у Нишу 1924. године, у тадашњој Краљевини СХС. У периоду од 1945. до 1948. године студира архитектуру на Високој техничкој школи у Прагу. Године 1948. сели се у Љубљану, Словенију, односно у тадашњу ФНР Југославију. Исте године наставља студије на Љубљанској школи архитектуре, где дипломира 1952. при професору Едварду Равникару са пројектом насеља за 10.000 становника са нагласком на савременој проблематици његове реализације, Љубљана - Шкофја Лока - Битње.
Године 1953. запослио се у општем грађевинском предузећу 
Зидар у Кочевју, Словенији, а већ 1954-55. сарађује на пројектовању Привредног сајма (на слов. Gospodarsko razstavišče) у Љубљани.  Године 1955. заједно са архитектом Миланом Михеличем (1925) прави идејни нацрт двособоног и трособног стана са централним санитарно-домаћинским чвором (на слов. sanitarno-gospodinjski vozel). У периоду од 1958. до 1960. године запослио се у пројектном бироу Завода за стамбену изградњу у Љубљани. Од 1961. до 1962. године води пројектни биро Термика, од 1963. до 1982. године биро Обнова и од 1983. до 1986. године биро Giposs“.

Што се тиче пројектантског опуса архитекте Арнаутовића, његова делатност се највише одвијала на простору данашње републике Словеније.
Његове реализације су:
- Стамбени блок у Кочевју (1952);
- Куће у низу, Кочевје - са арх.
Станком Кристлом (1953);
- Сарадник при куполи дворане Привредног сајма у Љубљани - одговорни пројектант је био
Бранко Симчич (1954-58);
- Солитери у Рошкој цести, Љубљана - са арх.
Миланом Михеличем (1957-67);
- Солитери у Савском насељу, Љубљана - са арх. Миланом Михеличем (1958-62);
- Солитер на Титовом тргу, Велење - са арх.
Миланом Михеличем (1958);
- Сопствена кућа у Перичевој улици, Љубљана (1959);
- Атријумске куће у улици Наде Овчакове, Љубљана (1959);
- Здравствена амбуланта, Загреб (1959);
- Пословна зграда у Тиволској улици, Љубљана (1960);
- Апартманско насеље Врсар у Хрватској (1963);
- Куће у низу у Подгори, Љубљана (1963-65);
- Стамбени солитер у Водовоној цести, Љубљана (1964);
- Полицијска станица Бежиград у Посавској цести, Љубљана (1965);
- Апартмани Луна у Поречу, Хрватска (1965-66);
- Стамбени блокови у Чртомировој, Топнишкој и Неубергерјевој улици, Љубљана - сарадник арх.
Александер Першин (1965-70);
- Шишко суседство (ШС-6) - са арх.
Александром Першином; Републичка Борбина награда и награда Прешерновог фонда (1966-71);
- Хотел Обир, Аустрија (1965-67);
- Стамбени солитери, Поље-Слапе, Љубљана (1966);
- Поновљени блокови из Чртомирове улице на Руднику, Љубљана (1966);
- Поновљени блокови из Чртомирове улице, Нове Јарше, Љубљана (1967);
- Солитери у Водоводној цести, Љубљана (1967-69);
- Стамбени блокови, Врхника (1967);
- Пословни објекти у Војковој улици, Љубљана (1967);
- Стамбени блок у Новаковој улици, Љубљана (1968);
- Стамбени блокови у ШС-10, Љубљана (1968);
- Стамбени блокови у Бежиградском суседству (БС-3), Љубљана (1970-77);
- Стамбени блок 28, Нови Београд, Србија (1970-74);
- Једнопородична кућа Мир, Станежиче, Љубљана (1970);
- Стамбени солитери ШС-8, такозвани 
Слепи Јанезу Целовешкој улици, Љубљана (1972-73);
- Поновљени стамбени солитер из ШС-8 у Чрнучу, Љубљана (1973);


Извор: Mercina, A., 2006: Ilija Arnautović: socializem v slovenski arhitekturi. Ljubljana: Viharnik.

Make a free website with Yola